1. izredna seja (11.9.2018)

Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list RS,št. 43/2018-UPB),   s k l i c u j e m 1. IZREDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK V TOREK, dne  11. septembra 2018 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Podčetrtek. Vabilo na 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek Predlog dnevnega reda: