12. redna seja (3.9.2020)

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB), sklicujem 12. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK Seja bo v četrtek, 03. septembra 2020, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek. Vabilo na 12. sejo Občinskega sveta Občine