17. redna seja (9.6.2021)

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB), sklicujem 17. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK Seja bo v sredo, 09. junija 2021, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek. Vabilo na 17. sejo Občinskega sveta Občine