2. javni poziv EKSRP

2. JAVNI POZIV za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 sofinancirane iz sklada EKSRP 2. javni poziv EKSRP- januar 2018 Navodila prijaviteljem za izdelavo vloge na 2 javni