2. javni poziv: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Vabimo vas na predstavitev »2. javnega poziva za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020 sofinancirane iz sklada ESRR«. Ponedeljek, 25. 2. 2019 10:00 ROGATEC: sejna soba Občine Rogatec, Pot k