3. dopisna seja

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni lisr RS, št. 43/18 – UPB) sklicujem 3. DOPISNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK Seja bo trajala do TORKA, 06. 07. 2021, do 14.30 ure, Predlog dnevnega reda : Predlog mnenja k izbiri kandidata za ravnatelja Glasbene šole Rogaška Slatina gradivo k točki 1 Prosimo, da