3. RODITELJSKI SESTANEK – GIBANJE ZA ZDRAVJE

Potreba po gibanju in igri sta primarni otrokovi potrebi. Ob gibanju začuti veselje, pridobi si samozaupanje in samozavest, razvija intelektualne sposobnosti in postane bolj socializiran. V ta namen imamo v našem vrtcu že nekaj let prednostno nalogo Gibanje za zdravje. Otroci so tako vsaki dan vključeni v različne gibalne dejavnosti, katere smo obogatili z gibalno športnim programom Mali sonček. V okviru nadstandardnega programa pa  izvajamo za najstarejše otroke zimovanje s smučarskim tečajem in plavalni tečaj – prilagajanje na vodo. V torek, 4. junija smo skupaj s starši in otroki izvedli športno popoldne in popoldanski čas namenili gibanju in zdravemu  načinu življenja. Odpravili  smo se v bližnjo okolico uživali ob druženju  in različnih dejavnostih. Najmlajši pa so se družili na igrišču v prijetni senci  na različnih gibalnih rekvizitih. Pozabili pa nismo tudi na zdravo malico (jabolko, polnozrnata štručka, voda). Druženje smo zaključili prijetno z obilo smeha in dobre volje.