4. redna seja (4.4.2019)

Na podlagi 21. člena  Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB),   s k l i c u j e m 4. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK V ČETRTEK, dne  04. aprila 2019 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Podčetrtek. Vabilo na 4. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek Predlog  d n