4. redna seja (9.6.2023)

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 88/22) in 18. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 88/22), sklicujem 4. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK Seja bo v petek,09. junija 2023, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek Predlog dnevnega reda: Predlog zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta