Anketa, ki oriše razširjenost koronavirusa v naših krajih in zadovoljstvo z ukrepanjem odgovornih

Nedavna nacionalna raziskava je ugotovila, da je bilo v Sloveniji s koronavirusom okuženih 2-4 % prebivalstva. Po anketi na Kozjansko.info