BARVANJE IVANJŠČIC

Potrebujemo: plastične lončke vodo tempera barve/jedilne barve ivanjščice Med sprehodom po travniku naberite nekaj ivanjščic in jih prinesite domov. Njihove bele cvetove lahko spremenimo na zabaven način. Obarvanost je lepša če uporabimo sveže cvetlice. Najprej z nožem odrežite predolga stebla, nato postavite ivanjščice v lončke z obarvano vodo . dobro opazujte in po nekaj minutah se bodo cvetovi pričeli barvati.  Ker otroci zelo radi eksperimentirajo, lahko cvetlice prestavljate iz enega lončka v drugega in tako boste dobili ivanjščice različnih barvnih odtenkov.