Bodoči dijaki programov deficitarnih poklicev, ki jih ponujajo tudi šole na Celjskem, lahko že oddajo vlogo za štipendijo

Od 15. junija do vključno 25. septembra 2020 lahko dijaki, ki bodo v šolskem letu 2020/2021 obiskovali 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja, oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. Tudi srednje šole na Celjskem ponujajo programe izobraževanja v deficitarnih poklicih. Kakšen je bil vpis na ŠC Šentjur, ŠC Rogaška in celjskih srednjih šolah 2020/21,