Brezplačna učna pomoč

Klub ŠŠO in Mladinski kulturni klub Netek iz Šmarja sta že v novembru pričela s projektom brezplačne učne pomoči za vse osnovnošolce in dijake, ki pri učni snovi potrebujejo dodatno razlago. S projektom bodo nadaljevali tudi v novem letu. Inštrukcije podajajo izkušeni študentje ter uspešni dijaki, ki težavno snov odlično razumejo. Novembra in decembra so