CŠOD – ŠKORPIJON (3. in 4. razred MOŠ Podčetrtek, POŠ Pristava)

SPOŠTOVANI STARŠI! Pred odhodom v CŠOD, še nekaj navodil: