Dela na modernizaciji pregrade Vonarje v polnem teku (foto)

Dela na prvi fazi projekta Vonarje, ki predstavlja modernizacijo pregrade, zelo lepo napredujejo in naj bi bila zaključena še to poletje. Sledila