Dela na modernizaciji pregrade Vonarje v polnem teku

Dela na prvi fazi projekta Vonarje, ki predstavlja modernizacijo pregrade, zelo lepo napredujejo in naj bi bila zaključena še to poletje. Sledila bo druga faza, ki bo vključevala izdelavo strokovnih podlag za čiščenje in polnjenje jezera. Po končani drugi fazi bo Vonarsko jezero pripravljeno, da izkoristi ves svoj turistično/izobraževalni potencial. Nadrgradnja in modernizacija pregrade je prva faza