Deroča voda v Šmarju pri Jelšah

V delih Dolenjske in Posavja je popoldne padavinska voda zalila nekaj stavb.