DRŽA PISALA IN GRAFOMOTORIČNE VAJE

Grafomotorika je spretnost na področju fine motorike. Grafomotorične vaje vključujejo delo rok, prstov pomembno vlogo ima tudi koordinacija oko in roka. Otrokovo prosto risanje vzorcev, črt, krožnih linij je predpriprava na pisanje prvih črk. Otroci kažejo interes za grafomotorične vaje zelo različno, nekateri jih imajo zelo radi, so motivirani in tudi uspešni. Otroci, kateri do grafomotoričnih vaj ne kažejo zanimanja, so lahko posledično manj uspešni in jih ne želijo izvajati, zato potrebujejo nekoliko več spodbude. K motiviranju otroka pripomorejo posamezne zgodbice in stavki kot na primer »pokažimo in narišimo kako skače žabica, pokažimo in narišimo kako plava ribica, narišimo kako leti letalo« … Otroci lahko najprej grafomotorične vaje izvajajo s prstkom nato z različnimi barvicami. Posebej pozorni smo na pravilno držo pisala – pincetni prijem. Za pravilno drži pisala moramo pisalo pravilno namestiti in sicer pisalo počiva na sredincu in na delu dlani med palcem ter kazalcem. Palec in kazalec torej držita pisalo, pisalo je le naslonjeno na sredinec in na zgornji del dlani.  Pri vajah najpogosteje uporabljamo papir in pisalo. Za popestritev vaj pa lahko otroci vzorce rišejo tudi v moko, koruzni zdrob ali kakšno podobno snov, kjer lahko otroci rišejo s prstkom ali manjšo palčko.