Eko sklad 69 občinam dodelil subvencije za polnilnice za električna vozila