Enotedensko poostreno merjenje hitrosti na cestah Rogaške Slatine, Rogatca, Podčetrtka, Šmarja pri Jelšah in Kozjega

Med ponedeljkom, 8. in nedeljo, 14. junijem 2020 bo Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah