ERASMUS+ Turčija

Na Osnovni šoli Podčetrtek smo se odločili pridobiti  dodatna znanja in veščine s področja vključevanja otrok s posebni potrebami in priseljencev v večinsko osnovno šolo. Tako smo se prijavili na razpis Erasmus+ KA1 Staff mobility – Učna mobilnost posameznikov, kjer smo bili uspešni s projektom Izzivi inkluzije. V šolskem letu 2018/2019 je bilo tako v okviru projekta izvedeno tedensko sledenje na delovnem mestu na šoli v Turčiji, ki sva se ga udeležila učitelj športne vzgoje Borut Pihlar in učitelj razrednega pouka David Ivačič.