Evropa investira v podeželje: Ureditev Emine tematske poti

  operacija: UREDITEV EMINE TEMATSKE POTI akronim operacije: EMINA DOŽIVETJA Občina Podčetrtek kot prijavitelj operacije »Emina tematska pot« kandidira za pridobitev sofinanciranja na 2. Javnem pozivu za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020, sofinancirane iz