Evropsko sodišče za človekove pravice zavrnilo dediče gradov Olimje in Podčetrtek

Potem, ko dediči nekdanjega veleposestnika Ferdinanda Attemsa z zahtevkom po vračilu gradu Olimje in Podčetrtek s pripadajočimi posestvi niso uspeli na