Javna obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2021

Občinski svet Občine Podčetrtek je na 13. redni seji Občinskega sveta Občine Podčetrtek, dne 12. novembra 2020, opravil splošno razpravo o predlogu Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2021 in sprejel sklep, da daje predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek v javno razpravo do 30. 11. 2020. V skladu z 82. členom Poslovnika Občinskega