Javna predstavitev Načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije pri ljudeh v občini Podčetrtek (ver 2.0)

Občina Podčetrtek v skladu s petim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19), objavlja: Javno naznanilo za javno predstavitev: Načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije