Javna razgrnitev – Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi

Objavljamo Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi na parc.št. 1981/5, 1981/6, 1978/3 k.o. VERAČE – 1233 ter pobudo in javno naznanilo. Gradivo se razgrne za 15 dni, s pričetkom 20.08.2021. – v prostorih Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 PODČETRTEK, – na spletnih straneh Občine Podčetrtek.   Priloge: pobuda lokacijska