Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: občinski redar

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje objavlja prosto delovno mesto Redarja III. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: •    najmanj srednja izobrazba splošne ali strokovne smeri; •    6 mesecev delovnih izkušenj, •    preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem