Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69108-ZZavar-E in 40/12-ZUJF), Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec za splošne in pravne zadeve. Prosto delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se izvaja v nazivu Višji svetovalec, II. I.. lzbrani kandidat bo