Javni razpis za sofinanciranje priključkov na kanalizacijske sisteme komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek za leto 2020