Javno naročilo: Dobava in postavitev razglednega stolpa na Rudnici