Javno naročilo: Infrastrukturna ureditev in vzpostavitev Centra za promocijo vin, kulture in turizma