Javno naročilo: Izgradnja kanalizacije, kanal Škofja Gora