Javno naročilo: Opravljanje storitev zimske službe v Občini Podčetrtek od 01. 01. 2021 do 15. 03. 2024