Javno naročilo: Opravljanje storitev zimske službe v Občini Podčetrtek za 2018, 2019 in 2020