Javno naročilo: Preureditev prostorov v Zdravstveni postaji Podčetrtek