Javno naročilo: Ureditev hodnika za pešce ob regionalni cesti r1-219/1239 Mestinje – Golobinjek