Javno naročilo: Vzpostavitev avtomatiziranega kolesarskega sistema za samopostrežno izposojo koles