JUMICAR – PREVENTIVNA VZGOJA OTROK V CESTNEM PROMETU

Učenci 4. in 5. razreda matične in podružnične šole so sodelovali v programu JUMICAR. Program poučuje učence, kako se vesti v prometnem okolju. Učenci so postavljeni v vlogo voznika in doživljajo dogodke, kot jih opaža in zaznava voznik v pravem prometu. Spoznali so, kako jih vidi voznik, kako težko je včasih ustaviti, kako je pomemben varnostni pas, predvsem pa, da se voznik kljub previdnosti včasih ne more pravočasno odzvati, če se učenci neprevidno in nepričakovano vključijo v promet. Program JUMICAR podpira Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Generalna policijska uprava in Policijska akademija, izvedbo programa pa je omogočila občina Podčetrtek.