KAJ MANJKA

Pripomočki: nekaj igrač ali  drobnih predmetov iz gospodinjstva