Knjižnica Šmarje z enotami in Muzej baroka znova odprti

JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah in njena enote Knjižnice Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli, kakor tudi Muzej Baroka, so