KOLESARSKI IZPIT 5. R

Kolo je eno najbolj priljubljenih prevoznih sredstev. Za otroke je tudi igralo, odrasli pa ga čedalje pogosteje uporabljajo ne le za prevoz, temveč tudi za rekreacijo. Vendar pa moramo pri kolesarjenju dobro poskrbeti za svojo varnost, saj so kolesarji poleg pešcev najbolj ogrožena in izpostavljena skupina prometnih udeležencev. V času pouka na daljavo smo tako z učenci posvetili veliko časa usvajanju teoretičnega znanja o prometnih predpisih. Učencem smo pregledali kolesa in podelili nalepke Varno kolo. Po uspešno opravljenem teoretičnem delu, smo izvedli še tehniški dan na temo kolesarjenja. Pred izpitno vožnjo smo opravili še praktične vožnje. Kolesarski izpit je uspešno opravilo vseh 42 petošolcev.