KOLESARSKI IZPIT

Učenci petih razredov OŠ Podčetrtek in POŠ Pristava pri Mestinju bodo opravljali praktični del kolesarskega izpita v torek, 8. 5. 2018 od 13.00 do 14.35. Vozili bodo na relaciji OŠ Podčetrtek do prvega krožišča in nazaj. Naj velja tudi v prometu pravilo: Spoštuj druge in vsi te bodo spoštovali.