KOLESARSKI POLIGON

Petošolci bodo kmalu opravljali praktični del kolesarskih izpitov, zato so imeli tehniški dan, kjer so utrdili in urili znanje iz teorije. Delo je potekalo v treh skupinah, ki so se v celotnem dnevu izmenjale. Najprej je bilo potrebno preveriti ustreznost koles in pravilno namestiti čelade. Urili so se v vožnji po različnih površinah in naklonih, spoznali pot, ki jo bodo prevozili na kolesarskem izpitu in se urili v  različnih veščinah na poligonu. Soglasno so ugotovili, da vožnja s kolesom ni tako enostavna in da je treba misliti na veliko stvari. Na koncu so bili vsi zadovoljni in komaj čakajo na vožnjo v prometu.