"Kulturna dediščina ni samo breme, ampak ima tudi gospodarske učinke"

Slovenija ima izjemen potencial v kulturnem turizmu, ki pa je v veliki meri še neizkoriščen, a ...