Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v šolsko leto 2017/2018

Na Ljudski univerzi Rogaška Slatina že potekajo vpisi v novo šolsko leto 2017/2018. V letošnjem letu se lahko vpišete v izobraževanje odraslih v naslednje programe: OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE (BREZPLAČNO), BOLNIČAR-NEGOVALEC, GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE, TRGOVEC, PREDŠOLSKA VZGOJA, PREDŠOLSKA VZGOJA – poklicni tečaj, KOZMETIČNI TEHNIK, EKONOMSKI TEHNIK, EKONOMSKI TEHNIK (PTI), GASTRONOMIJA IN TURIZEM, GASTRONOMIJA (PTI),