MATERINSKI DAN V PRISTAVI

Komu lahko povem, da sem vesel in srečen? To lahko povem skoraj vsakemu, ki ga srečam.