Med 100 najbolj trajnostnimi destinacijami na svetu tudi Podčetrtek, Rogaška Slatina in Šentjur

Na letošnji konferenci Global Green Destinations Days (GGDD), ki poteka v Zagrebu in na Malem Lošinju so se na seznamu