Mladina GZ Šmarje tekmovala v gasilski orientaciji (foto)

Mladi gasilci, ki so nedeljo preživeli v Polju ob Sotli na tekmovanju Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah v gasilski orientaciji,