Na Banovini se obeta nov turistični produkt

V ponedeljek so na občini Podčetrtek podpisali pogodbo o ureditvi Centra za promocijo vin, kulture in turizma na Banovini v Virštanju. Projekt, ki ga je občina Podčetrtek kot vodilni partner skupaj s preostalima partnerjema, Turizmom Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ, in Društvom vinogradnikov Virštanj Kozjansko uspešno prijavila na razpis in zanj pridobila sredstva