Na območju Obsotelja in Kozjanskega novi konjeniška in kolesarska pot

V okviru čezmejnega projekta Ride&Bike II, ki se izvaja od septembra lani, bodo na območju Obsotelja in Kozjanskega v sodelovanju s strokovnjaki in ključnimi deležniki v lokalnem projektu uredili po eno konjeniško in kolesarsko pot. Postavili bodo tudi tri interpretacijske točke, in sicer v Podčetrtku, Rogaški Slatini in Kozjem.